Gallring

Noggrannhet och omsorg är alltid viktigt vid arbete i skogen. Vår målsättning är alltid att skogsägaren ska bli nöjd med vårt arbete i skogen! Nöjdheten består av flera delar. Dels ska gallringarna vara ekonomiskt intressanta men det ska också se vackert ut när vi lämnar gallringen. Ibland tar vi röjsågen till hjälp.

Slutaverkning

De Värmländska skogarna är kända för att hålla bra kvalitet. Hos oss kan du få hjälp med hela skogsaffären. Från att skogen är redo att avverkas tills dess att virket når skogsindustrin och pengarna hamnar i din plånbok.

Förvaltning

En del skogsägare vill att vi årligen går över deras fastigheter och ser om något behöver åtgärdas. Sedan rapporterar vi till dig som skogsägare och diskuterar eventuella åtgärder.

Skogsvård

Bra skogsvård sår ett frö för framtiden. En viktig del av vår verksamhet är skogsvård. Skogen är ett arv som vi måste ta väl hand om för framtiden. Sverige har världens tuffaste lagar när det gäller skogsvård. Bra, tycker vi!

Virkeshandel

När skog ska förvandlas till kronor så gäller det att se helheten. Vårt sätt att jobbar är ganska unikt. Det finns få lokala och fristående skogsföretag kvar.