Behandling av personuppgifter

Vi hoppas du får en positiv upplevelse av ditt besök av vår webbplats och vill passa på att informera dig om följande:

När du använder vår webbplats kommer Nykvist Skogs AB att behandla personuppgifter om dig. De personuppgifter som behandlas kan delas in i två kategorier. Den ena kategorin är de uppgifter du ger oss och den andra är de uppgifter vi får när du använder vår webbplats. Av denna anledning hittar du information om vilka personuppgifter som samlas in, varför vi gör detta och dina rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för olika ändamål beroende på hur vi kom i kontakt med dig. Vi samlar in följande personuppgifter:

 

  • För att svara på förfrågningar som kommer in till oss. Namn, telefonnummer, e-postadress och eventuella personuppgifter som medföljer förfrågan. Behandlingen av personuppgifterna sker baserat på en intresseavvägning. 
  • För rekrytering till nya positioner hos oss. CV, ansökan, intyg och referenser. Behandlingen av personuppgifterna sker baserat på det samtycke som du har gett oss.
  • För att få information om användningen av vår webbplats använder vi cookies. Vi har bedömt att detta är nödvändigt för att vi ska kunna anpassa webbplatsen till våra användare. Vi skyddar dock din integritet genom att endast använda informationen till statistik. I denna statistik är det inte möjligt att identifiera dig som individ. Vi tar också dagligen bort de personuppgifter som samlas in via webbplatsen.
Vi lämnar inte ut uppgifter till andra

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon annan om det inte finns en rättslig grund för ett utlämnande.

Ändringar

Ändringar i våra tjänster eller ändringar i behandlingen av personuppgifter kan leda till ändringar i den information som anges här. Om vi har dina kontaktuppgifter kommer vi att informera dig om dessa ändringar. Annars kommer uppdaterad information alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats.

Tveka inte av att höra av dig om du har frågor kring hur vi behandlar personuppgifter.