Pär Skinnargård

VD
070-241 27 54

Lina Edin

Ekonomichef
070-576 64 23

Kjell Boström

Virkesinköp/Skogsvård
070-663 02 14

Andreas Samuelsson

Virkesköp/Skogsvård
073-821 33 93

Bengt Håkansson

Virkesköp/Skogsvård
070-663 02 58

Inger Carlvik Boström

Skogsvårdsansvarig
070-663 02 37

Jon Skinnargård

Gallringsskördare
070-340 20 93

Eric Stenberg

Gallringsskördare
072-722 72 68

Robert Nykvist

Skotarförare
076-814 16 15

Kontoret