Gallring

Noggrannhet och engagemang är avgörande vid gallring

Ökar din fastighets värde

Noggrannhet och omsorg är alltid viktigt vid arbete i skogen. Vår målsättning är alltid att skogsägaren ska bli nöjd med vårt arbete i skogen! Nöjdheten består av flera delar. Dels ska gallringarna vara ekonomiskt intressanta men det ska också se vackert ut när vi lämnar gallringen. Ibland tar vi röjsågen till hjälp.

Vi har två egna gallringsskördare och en skotare, för dessa ansvarar, Jon Skinnargård och Eric Stenberg. Båda kör Rottne H8. Skotar gör Robert Nykvist i en John Deere 810. Vi är nästan ensamma om att ha små maskiner i gallring och har bestämt att hålla kvar vid dessa. Det är ett önskemål från våra skogsägare och resultatet i gallringarna talar sitt tydliga språk. I perioder tar vi in extra gallringsentreprenörer.

Vår modell för de som arbetar på Nykvist Skogs AB är att alla har ett helhetsansvar för sitt område. Våra skördarförare har en egen maskin och ansvarar för service och att maskinen presterar max. Även när det gäller gallring så arbetar vi enbart dagtid.