Rådgivning

Vi har skapat en ny tjänst för att ta del av Jon Skinnargårds långa erfarenhet i skogen. Hans främsta uppgift är att besöka skogsägare och diskutera fram olika åtgärder i skogen. Han jobbar även med skoglig planering.

Skogsbruksplaner

Ett hjälpmedel för ett aktivt skogsbruk. Med skogsbruksplanen kan du se vad som behöver göras i skogen och även se det ekonomiska värdet. Hör av dig om du vill få en skogsbruksplan över din fastighet.

Rågångsrenovering

En rågång är en skiljelinje mellan två skogsfastigheter. De allra flesta rågångar är gjorda under 1800-talet och har därför, i vissa fall, blivit svåra att se.