Vi tror på långsiktighet med både skogsindustrin, skogsägare & personal

Nykvist Skogs AB - Med hjärta för skogen

Nykvist Skogs historia började redan 1979 när företaget bildades av bröderna Lennart och Sven Nykvist. Då var inriktningen avverkning av rotposter samt avverkningsuppdrag till olika sågverk. Tio år senare, 1989 bytte företaget bolagsform till aktiebolag.

1992 utökades verksamheten med virkesinköp av rotposter som avverkades och såldes vidare till skogsindustrin. Syftet med ytterligare en verksamhetsgren var att få en jämnare nivå av sysselsättning under hela året.

År 1996 gick Pär Skinnargård gick in som delägare i bolaget. Pär fick ansvaret för virkesinköp och företaget inriktades än mer mot virkeshandel. Idag står virkeshandel för ca 95 % av företagets omsättning.

1998 anställdes vår första skördarförare, Jon Skinnargård och en gallringsskördare köptes in. Några år senare, 2004 anställdes Lina Edin för att ansvara för ekonomin. 

2010 utökades skördarmaskinparken och företaget växer under en tioårsperiod kraftigt med ett antal nya medarbetare.

I januari 2020 tar Rottneros över driften av Nykvist Skogs som blir ett fristående dotterbolag till Rottneros. Det ger Nykvist Skogs större möjligheter att fortsätta växa och utvecklas. samtidigt knoppar vi av försäljning av olja och hydraulslang.
Vårt virke körs idag till flera olika industrier och vi har märkt en ökad efterfrågan av vårt virke från många olika aktörer. Vi sätter stor vikt på långsiktiga affärer både med skogsägare och industri. Utöver våra egna maskiner och personal som idag är nio till antalet så tar vi hjälp av lokala skogsentreprenörer. Totalt sysselsätter vi idag 55 personer.