Vi tror på långsiktighet med både skogsindustrin, skogsägare & personal

Nykvist Skogs AB - Med hjärta för skogen

Nykvist Skogs bildades 1979 av bröderna Lennart och Sven Nykvist. Inriktningen då var avverkning av rotposter samt avverkningsuppdrag till olika sågverk. År 1989 bytte företaget bolagsform till aktiebolag. 1992 utökades verksamheten då vi började att köpa virke som sedan avverkades och slutligen såldes vidare till olika skogsindustrier. Syftet med att själva köpa in virket, avverka och sedan sälja var att få en jämnare nivå av sysselsättning under hela året.​

År 1996 gick Pär Skinnargård gick in som delägare i företaget. Pär fick ansvara för virkesinköp och företaget inriktades mer mot virkeshandel. Idag står virkeshandel för ca 95 % av företagets omsättning.

1998 anställdes Jon Skinnargård till att köra en av våra egna gallringsskördare. Gallringsuppdragen har de senaste åren ökat.

2004 utökades företagets verksamhet och blev återförsäljare till Mobil. Butiksförsäljningen har utökats och idag återförsäljer Nykvist Skogs AB även hydraulslang. Samma år anställdes Lina Edin som ansvarar också för företagets ekonomi med bl.a. avräkning och utbetalningar till skogsägare.

2010 köptes en slutavverkningsskördare Timberjack 1270 D och Olle Eriksson anställdes. Året efter anställdes Eric Stenberg som idag kör en H8. I maj 2017 börjar Kjell Boström som skoglig planerare och med ansvar för vår skogsvård och gallring.

Under 2017 utökar vi vår närvaro i västra Värmland med Andreas Samuelsson. Andreas arbetar med virkesköp och skogsvårdsåtgärder. 

I januari 2020 tar Rottneros över driften av Nykvist Skogs som blir ett fristående dotterbolag till Rottneros. Detta är mycket positivt för Nykvist Skogs som kommer att fortsätta växa och utvecklas. 

​Vårt virke körs idag till olika industrier och vi har märkt en ökad efterfrågan av vårt virke från flera olika aktörer. Vi sätter stor vikt på långsiktiga affärer både med skogsägare och industri. Utöver våra egna maskiner och personal så tar vi hjälp av lokala skogsentreprenörer. Totalt sysselsätter vi idag 25 personer.