Certifikat

Policy

Prosilva Skogscertifiering

Nykvist Skogs har möjlighet att hjälpa dig som skogsägare att enkelt certifiera din skog. 

På våra marknader efterfrågas i allt högre utsträckning certifierade skogsprodukter. Certifieringen omfattar hela kedjan från råvaran i skogen, entreprenörer i skogliga arbeten och vår verksamhet i industrin. Att certifiera sig är en frivillig insats för skogens alla värden (produktion, miljö och sociala värden) och för att därmed öka konkurrenskraften för träbaserade produkter.

För att vi ska kunna erbjuda dig som skogsägare ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att certifiera dig och din skogsmark har viett samarbete med Skogscertifiering Prosilva AB.

Skogscertifiering Prosilva AB ansluter skogsägare och skogsentreprenörer till ett så kallat gruppcertifikat. Detta innebär att Prosilva tar ansvar för att gruppen av skogsägare uppfyller de krav som standarderna ställt upp. Prosilva erbjuder gruppcertifiering och tillhandahåller utbildningar inom certifiering, drönarflygning, miljöhänsyn samt planering. 

Vill du certifiera dig?

Kontakta en av våra virkesköpare så hjälper vi dig!

Vill du veta mer om företaget Prosilva, besök www.skogscertifiering.se 

där kan du läsa mer om vad en certifiering innebär.