Förvaltning

Vi har lösningar för allt skogsarbete

Nykvist Skogs AB – En trygg partner

En del skogsägare vill att vi årligen går över deras fastigheter och ser om något behöver åtgärdas. Sedan rapporterar vi till dig som skogsägare och diskuterar eventuella åtgärder.

Ibland kan det vara en bra lösning om man bor lång ifrån sin fastighet eller känner att man regelbundet vill få hjälp av någon sakkunnig

Det blir mer vanligt att skogsägare vill teckna ett samarbetsavtal med oss. Det innebär att vi tillsamman strävar för skogens bästa. Vi skräddarsyr alla våra samarbetesavtal i samråd med skogsägaren. Olika skogsägare har olika målsättningar med sin skog.