Rågångsrenovering

Väl märkta gränser underlättar vid arbete i skogen

En rågång är en skiljelinje mellan två skogsfastigheter. De allra flesta rågångar är gjorda under 1800-talet och har därför, i vissa fall, blivit svåra att se.

Rågångar arbetar vi ständigt med. Vi måste alltid veta var gränserna går vid olika skogsbruksåtgärder. Det är inte självklart var en gräns går. Våra kartsystem och GPS:er är bra hjälpmedel men det gäller att vara noggrann då gränser ska markeras.

Förr i tiden markerades gränser med bla råstenar, stenmurar, diken och hagar. Senare blev det vanligt med järnrör eller trästolpar. Vi använder oss idag av den så kallade KEBA-stolpen, som är gjord av aluminium.