Skogsbruksplaner

Ett hjälpmedel för ett aktivt skogsbruk

Med skogsbruksplanen kan du se vad som behöver göras i skogen och även se det ekonomiska värdet.

Skogsbruksplanen är, enkelt uttryckt, en karta över din skogsfastighet och den beskriver hur skogen ser ut baserad på mätningar och bedömningar. Skogen är uppdelad i avdelningar och det finns förslag på vad som behöver göras på varje avdelning.

 

Hör av Dig om du vill få en skogsbruksplan över din fastighet.