Vi bygger ut vårt kontor

Vi kommer under året att bygga ut vårt kontor i Gräsmark.

Thor Gustavsson, som äger fastigheten, kommer att bygga ut vårt kontor. Arbetet är nu i ett planeringsskede där olika byggentreprenörer har kontaktats. Vi hoppas på en byggstart under våren. Utbyggnaden kommer att ge tre nya arbetsplatser.

Dela sidan