Pär Skinnargård, VD Nykvist Skogs & Virkesdirektör Rottneros

From 1 juli är Pär ansvarig för hela Rottneroskoncernens inköp av virke men fortsätter även som VD i Nykvist Skogs.

Dela sidan