Rågångsrenovering

VÄL MÄRKTA GRÄNSER UNDERLÄTTAR VID ARBETE I SKOGEN


Det är viktigt med tydliga rågångar. Ibland känns det självklart var rågången går men vid avverkningar och då skogen växer så är det inte lika enkelt.

skiljelinjen mellan två skogsfastigheter

En rågång är en skiljelinje mellan två skogsfastigheter. De allra flesta rågångar är gjorda under 1800-talet och har därför, i vissa fall, blivit svåra att se.

Förr i tiden markerades gränser med bla råstenar, stenmurar, diken och hagar. Senare blev det vanligt med järnrör eller trästolpar. Vi använder oss idag av den så kallade KEBA-stolpen, som är gjord av aluminium. Vi säljer också rågångstolpar till skogsägare.

Då Pernilla märker ut rågången utgår hon från kartor och letar upp de gamla rågångsstenarna. Till sin hjälp har hon också GPS.