Förvaltning av hela skogsfastigheter

VI HAR LÖSNINGAR FÖR ALLT SKOGSARBETE


Denna bro, över Bratta älv, har vår slutavverkningsförare byggt med skördaren.

Nykvist Skogs AB - En trygg partner

En del skogsägare vill att vi årligen går över deras fastigheter och ser om något behöver åtgärdas. Sedan rapporterar vi till Dig som skogsägare och diskuterar eventuella åtgärder.

Ibland kan det vara en bra lösning om man bor lång ifrån sin fastighet eller känner att man regelbundet vill få hjälp av någon sakkunnig.