Vi bygger ut vårt kontor

Vi kommer under året att bygga ut vårt kontor i Gräsmark. Thor Gustavsson, som äger fastigheten, kommer att bygga ut vårt kontor. Arbetet är nu i ett planeringsskede där olika byggentreprenörer har kontaktats. Vi hoppas på en byggstart under våren. Utbyggnaden kommer att ge tre nya arbetsplatser.

Nykvist Skogs AB börjar en ny resa med Rottneros AB

Vi ser försäljningen som ett naturligt steg i vår utveckling och är glada att få vara fortsatt lokala. Nykvist Skogs kommer att vara ett fristående dotterbolag till Rottneros och Pär Skinnargård fortsätter som VD. Rottneros avser att Nykvist Skogs fortsätter som vanligt. Sven Nykvist väljer att knoppa av diesel, smörjmedel och slangtillverkningen i en egen […]