Gallring

ökar din fastighets värde


Jon Skinnargård, som kör en av våra tre gallringsskördare, är känd för sin noggrannhet.

NOGGRANNHET OCH ENGAGEMANG ÄR AVGÖRANDE VID GALLRING

Noggrannhet och omsorg är alltid viktigt vid arbete i skogen. Vår målsättning är alltid att skogsägaren ska bli nöjd med vårt arbete i skogen! Nöjdheten består av flera delar. Dels ska gallringarna vara ekonomiskt intressanta men det ska också se vackert ut när vi lämnar gallringen. Ibland tar vi röjsågen till hjälp.

Vi har tre egna gallringsskördare, för dessa ansvarar Sven Nykvist Valmet 701, Jon Skinnargård Rottne 2004 och Eric Stenberg Rottne H8.

Vår modell för de som arbetar på Nykvist Skogs AB är att alla har ett helhetsansvar för sitt område. Våra skördarförare har en egen maskin och ansvarar för service och att maskinen presterar max. Även när det gäller gallring så arbetar vi enbart dagtid.