Vår historia

40 ÅR I BRANSCHEN


Sven Nykvist avverkar med Logma Volvo 995 som togs ur bruk efter stormen Gudrun. Foto från 1997.

VI TROR PÅ LÅNGSIKTIGHET MED BÅDE SKOGSINDUSTRIN, SKOGSÄGARE & PERSONAL

Nykvist Skogs bildades 1979 av bröderna Lennart och Sven Nykvist. Inriktningen då var avverkning av rotposter samt avverkningsuppdrag till olika sågverk. År 1989 bytte företaget bolagsform till aktiebolag. 1992 utökades verksamheten då vi började att köpa virke som sedan avverkades och slutligen såldes vidare till olika skogsindustrier. Syftet med att själva köpa in virket, avverka och sedan sälja var att få en jämnare nivå av sysselsättning under hela året.

År 1996 avled Lennart Nykvist hastigt och Pär Skinnargård gick in som delägare i företaget. Pär fick ansvara för virkesinköp och företaget inriktades mer mot virkeshandel. Idag står virkeshandel för ca 95 % av företagets omsättning.

1998 anställdes Jon Skinnargård till att köra en av våra egna gallringsskördare. Gallringsuppdragen har de senaste åren ökat.

2004 utökades företagets verksamhet och blev återförsäljare till Mobil. Butiksförsäljningen har utökats och idag återförsäljer Nykvist Skogs AB även produkter från bla Iggesund & Oregon. Samma år anställdes Lina Edin som ansvarar också för företagets ekonomi med bl.a. avräkning och utbetalningar till skogsägare.

2010 köptes en slutavverkningsskördare Timberjack 1270 D och Olle Eriksson anställdes. Året efter anställdes Pernilla Molander som skoglig planerare och Eric Stenberg som skördarförare.

Vårt virke körs idag till närmaste industri och vi har märkt en ökad efterfrågan av vårt virke från andra aktörer. Vi sätter stort vikt på långsiktiga affärer. Utöver våra egna maskiner och personal så tar vi hjälp av lokala skogsentreprenörer. Totalt sysselsätter vi idag 15 personer.