Åtgärdsplaner

EN ENKEL EFFEKTIV ÖVERSIKT


Här gallrar Jon Skinnargård som ett resultat av en åtgärdsplan.

ÅTGÄRDSPLAN - VÅRT EGNA KONCEPT

Vi märkte att många skogsägare ville ha en enkel överskådlig bild på vad som behöver göras i deras skog. Då började vi göra, som vi kallar det; åtgärdsplaner.

Pernilla Molander gör planerna och utgår från fastighetskartan. Hon går ut i skogen och ser vad som behöver göras. Sedan markeras de olika åtgärderna på kartan för att ge skogsägaren en klar bild på vad som bör göras.

Innan skogsägaren får ta del av åtgärdsplanen så bedömer Pär Skinnargård det ekonomiska utfallet av åtgärderna. På så sätt blir det enkelt för dig som skogsägare att ta ett beslut.